سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد جشفر – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مهدی زارعیان جهرمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

امروزه در صنایع و مراکز بزرگ صنعتی شناسایی و بر طرف نمودن اغتشاشات کیفیت توان مسأله ی بسیار مهمی می باشد. در این مقاله به منظور شناسایی اغتشاشات کیفیت توان به ارائه روشی پرداخته شده است که د ر ابتدا سیگنال حاوی یکی از اغتشاشات که باعث مشکلات توان الکتریکی می گردد، از قبیل Interruption ،Flicker ،Swell ،Sag ،Harmonic ،Transient وارد سیستم ارزیابی می شود ، سپس تبدیل S و تبدیل TT بر روی سیگنال مورد نظر صورت گرفته و شبکه عصبی بر اساس واریانس و مقدار متوسط مربوط به سپس تبدیل S و تبدیل TT ، می تواند با دقت مناسب، به صورت زمان حقیقی و در زمان بسیار کوتاه اغتشاش را تشخیص دهد و شناسایی نماید. نتایج حاصل از این روش نشان دهنده توانمندی و کارآمدی روش مذکور می باشد.