سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه کلاته میمری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق- کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
جلیل شیرازی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- گروه برق- واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله یک روش برای دسته بندی آریتمی های قلبی ارائه شده است. تعداد ۵ آریتمی از بانک اطلاعاتی Physionet انتخاب شده و برای هر آریتمی ۵ فایل استفاده شده است. آریتمی ها به زمانهای ۴ ثانیه تقسیم شده و برای هر قطعه زمانی ضرایب تبدیل موجک به عنوان بردار ویژگی آن قطعه محاسبه شده و از ماشین بردار پشتیبان SVM برای دسته بندی آریتمی ها استفاده شده است. دسته بندی کننده های SVM را با بردارهای ویژگی قطعات آموزش داده و برای دسته بندی یک آریتمی مجهول، بردارهای ویژگی قطعات زمانی آن به SVM ها اعمال می شوند. دقت تشخیص در دسته بندی ۹۹/۳% بدست آمده است.