سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرستهران

چکیده:

نقش زنان روستایی در بخش کشاورزی یک شعار نیست بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است و باید برای فعال کردن زنان درکشاورزی تلاش بیشتری انجام شود بدون هیچ تردیدی فرایند توسعه به کمک زنان احتیاج دارد و اگر توانمندی زنان روستایی را باور نکنیک توسعه کشاورزی و روستایی اتفاق نمی افتد و هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود پایین بودن سطح آموزشی و بی سوادی در اثر فقر ایجاد می شود از معضلاتعمده کشورهای جهان سوم در استفاده از ICT است زنان نزدیک به دو سوم بیسوادان دنیا را تشکیل میدهند که بسیاری از آن ها درکشورهای در حال توسعه و به خصوص روستاها هستند فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دستیابی زنان را به خود اتکایی و عزت نفس در جامعه تسریع می کند و موجب ارتقا برابری جنسیتی می شود کلیه فناوری هایی کهموجب تسهیل ارتباطات تهیه و انتقال اطلاعات توسط ابزار الکترونیکی هستند فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شوند.