مقاله دستاورد حافظان فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دوره ایلخانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: دستاورد حافظان فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دوره ایلخانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی
مقاله ایران
مقاله ایلخانی
مقاله فرهنگ و تمدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی پورهونجانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض انوش ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستاوردهای تمدنی هر ملتی، برای مردمش، موجودیتی فراهم می سازد که شناخت آن بسی مهم است. ازجمله این دستاوردها برای مردم ایران در دوره ایلخانی، رصد خانه مراغه و ربع رشیدی بوده که در اثر همت مردانی عالم، چون نصیرالدین طوسی و به تبع آن رشیدالدین همدانی، در ایران عصر ایلخانی ایجاد شدند. خواجه نصیر در آن برهه زمانی تمدنی بنا نهاد که پس از یک فترت فرهنگی کوتاه مدت، رشیدالدین ادامه دهنده آن گردید. با عنایت به این موضوع پژوهش حاضر درصدد است، به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای منابع دست اول تاریخی و مکتوب به نمودهای تمدنی ایران در دوره ایلخانی و مقایسه تطبیقی شباهت ها و تفاوت های این نمودها و ارتباط آنها با یکدیگر بپردازد.