سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه یونسی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه تهران
امید جمشیدی –
سیدمحمدجواد سبحانی –

چکیده:

امروزه فناوری نانو عرصه تمامی علوم را تحت تاثیر قرار داده که علم کشاورزی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. تولید مواد جدید و کارآ، پیشرفت در زمینه تولید محصولات جدید و طراحی روش‌های جدید برای تولید غذای سالم و حفاظت زیستی این تغییرات در مجموع بسیار گسترده و عظیم خواهد بود. هدف مقاله حاضرشناسایی دستاوردهای نانوتکنولوژی در کشاورزی و توجه به بخش ترویج کشاورزی بعنوان بازویی در انتقال این فناوری ها به جمعیت عظیم کشاورزان و روستاییان و چالش های و فرصت های پیش رو می باشد که با استفاده از روش مطالعه اسنادی در این زمینه انجام شد. عدم پژوهش در سازوکارهای نانوتکنولوژی در حال حاضر موجب شده است که هنوزهم بطور کامل اثرات زیانبار استفاده از این مواد در بخش کشاورزی شناسایی نشده است، از این‌رو ترویج کشاورزی باید بواسطه ارتباط نزدیک با مراجع تحقیقاتی مرتبط، بهترین و منطبق‌ترین تکنولوژی‌ها را شناسایی کرده و با آگاهی کامل از مزایا و معایب آن اقدام به انتقال و نشر این نوآوری به جامعه کشاورزی و روستایی بپردازد