سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق
ابوالقاسم علی قارداشی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

پروژه های نمک زدایی از آب دریا در ۵۰ سال اخیر، رشد چشم گیری در ارائه منابع جدید آبی برای جوامع رودررو با بحران کمبود آب داشته اند. در این میان اما، نگرانی درباره اثرات مخرب این پروژه ها بر محیط زیست و افزایش آلودگی ها نیز همواره مورد توجه بوده است. در کنار توسعه علم و فناوری در بحث تأمین آب شرب مورد نیاز (به روش نمک زدایی) ، امروزه بحث های زیست محیطی نیز (به جهت دستیابی به توسعه‌ای پایدار) بسیار مورد توجه و دقت جوامع انسانی قرار گرفته است. در این مقاله مروری، به معرفی اجمالی مهم ترین رو های نمک زدایی از آب دریا، خصوص را روش های تجاری رایج: روش های حرارتی مانند MSF و روش های غشایی مانند RO تاثیرات مخرب زیست محیطی آنها در حوزه اثرات فیزیکی شیمیایی از جمله تغییرات دمایی، غلظت توده شوری وجود فلزات سنگین و آبگیری و تخلیه پساب پرداخته و با تکیه بر تجربیات و تحقیقات قبلی و دانش روز دنیا، راهکارهایی جهت به حداقل رساندن این اثرات مخرب، جمع‌بندی و ارائه می‌شود که قابلیت استفاده در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ارزیابی زیست محیطی طرح های نمک زدایی از آب دریا خصوصا برای کشور ایران را دارد.