سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی رضوی – مهندسان مشاور کریت کارآ
کامران امامی – مهندسان مشاور کریت کارآ
ابراهیم زلقی – شرکت سهامی برق منطق های خوزستان
عبدالرسول زرگر – شرکت سهامی برق منطق های خوزستان

چکیده:

مهندسی ارزش از سوی توانیر به عنوان یکی از ابزارهای مهم کاهش هزینه و ارتقای کیفی پروژه ها انتخاب و به کار برده می شود . کمیته مهندسی ارزش این سازمان یکی از فعال ترین کمیته ها در نوع خود است . مطالعات انجام شده تاکنون نیز نتیجه های خوب و درخور ذکری داشته اند. این نوشتار با اشاره به آیین نامه های خارجی و دستورالعمل های داخلی در خصوص نحوه انتخاب پروژه ها برای انجام مطالعات ارزش، ضمن مرور بر یکی از نمونه مطالعات انجام شده در این سال، این معیارها را به محک تجربه می گذارد. همچنین دستاوردهای مهندسی ارزش را در یک پست نسبتاً کوچک فوق توزیع نشان می دهد.