سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسداله سیری – کارشناس برق_قدرت
بابک بهرامی نژاد – کارشناس ارشد مکانیک_تبدیل انرژی
سامان زلفخانی – کارشناس برق_قدرت

چکیده:

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشور است چنانچه در بخش ها وواحدهای مختلف صنعتی توجه شود بدلیل قیمت پایین انرژی راندمان مصرف انرژی از نرخ پایین برخوردار است وباعث تلفات انرژی و از بین رفتن بیهوده سرمایه سازمانها و کارخانجات می گردد لذا اگر زمینه های صرفه جویی مورد توجه قرار گیرد ضمن افزایش راندمان مصرف انرژی الکتریکی ، نسبت تولید میزان آلودگی محیط زیست بهنسبت محصول تولید شده نیز کاهش می یابد ، شرکت ایران خودرو نیز در راستای اهداف برنامه های توسعه کشور همواره در صدد بوده که ضمن آموزش و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه انرژی در پرسنل خود به کنترل و پایشمصرف انرژی به ازای واحد محصول بپردازد