مقاله دستاوردهای توسعه پورتال طب سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: دستاوردهای توسعه پورتال طب سالمندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله طب سالمندی
مقاله پورتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاقی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آذر مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که امروزه کاربردهای نوینی از این فناوری ها در قالب و شکل جدیدی پا به عرضه بگذارد و طیفی از خدمات گوناگون را در برگیرد. استفاده از پورتال طب سالمندان نقطه دسترسی منحصر به فردی را به دامنه وسیعی از منابع و محتوای اطلاعاتی برای متخصصین طب سالمندان، پزشکان و سایر شاغلین بهداشتی، سالمندان و خانواده های آنها فراهم کرده و برنامه های کاربردی و اطلاعات موجود در آن منابع مختلف و ناهمگون را یکپارچه می کند. از این رو راه اندازی پورتال ملی طب سالمندان بهترین راهکار برای رفع این مساله است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه پورتال های طب سالمندان در چندین کشور و ارائه پیشنهادات در این زمینه صورت گرفته است.
روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تطبیقی می باشد. بررسی تطبیقی در خصوص پورتال طب سالمندان در کشورهای منتخب انجام گرفته و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری: ایجاد یک پورتال جامع تخصصی برخوردار از تمامی ویژگی های مطلوب با پشتوانه راهبردی توسعه و نگهداشت پورتال و آنالیز نیازهای کاربران تحقق می یابد. همچنین وجود ساختار مشخص و یکپارچه نظام خدمات و مراقبت های سالمندان شرط اصلی تحقق و یکپارچگی خدمات و محتویات ارائه شده پورتال سالمندان است.