مقاله در نظر گرفتن تسهیلات ترکیبی در مدل طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: در نظر گرفتن تسهیلات ترکیبی در مدل طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی شبکه زنجیره تامین
مقاله لجستیک حلقه بسته
مقاله برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح آمیخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عالم تبریز اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرزد فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسایل طراحی شبکه لجستیک شامل تصمیمات استراتژیکی می شوند که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره و به عنوان مسایل زیرساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپایی روی تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارند. مقاله حاضر به طراحی یک مدل غیرخطی طراحی شبکه لجیستیکی مستقیم و معکوس چند محصولی، چند رده ای با در نظر گرفتن تسهیلات ترکیبی می پردازد که در نتیجه آن مکان مناسب برای احداث تسهیلات از بین مکان های بالقوه، ظرفیت مناسب هر تسهیل و هم چنین میزان جریان بهینه بین هر یک از لایه های شبکه به دست می آید.