سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد افشارونگینی –

چکیده:

FEMA اختصار عبارت Failure Mode and Effect Analysis بوده و روشی فنی و مهندسی و سیستماتیک برای شناسایی و پیش گیری از وقوع خطاها و ریسکهای بالقوه و بالفعل در سیستمها طراحی محصول و فرایندهای تولید PFEMA یکی از انواع FEMA بوده و معمولا با انجام یافتن چند مرحله شامل بررسی شرایط محیطی ، نیروی انسانی، روش های انجام کار، مراحل مونتاژ ، مواد، دستگاه ، روش های سنجش وپایش و ….. به اجراء درمی آید. کاربردPFMEA در فرآوری صنایع موشکی عمدتاَ باعث کاهش ریسکها و خطاهای طراحی و تولید بوده و باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان و افزایش ایمنی پرواز می گردد. فرایند FMEA در مرحله اول راهی برای شناخت ریسک ، خطاها وآثار آن وخطراتی که درموشک بوده رایافته و در مرحله بعدی راهی را برای کاهش یا حذف کلی ریسک ها و خطاها می یابد. عوامل خطاها وآثار آن در موشک به سه عامل شدت اثر، احتمال رخ دادواحتمال کشف خطابستگی دارد.