سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حدادی – دانشجوی کاردانی ساختمان،دانشکده فنی حرفه ای سما واحد آیت الله آملی

چکیده:

نوعی ماده کامپوزیت FRP متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطه شده است که به دو شکل ورق های FRP و میلگردهای FRP وجود دارد تکنیک مقاوم سازی ستونهای مسلح بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP بطور گسترده ای بجای پوشش نمودن بوسیله فولاد موردکاربرد قرارگرفته است دلیل عمده استفاده از میلگردهای FRP د رداخل بتن جلوگیری از پدیده خوردگی و افزایش میرایی ارتعاشات ایجاد شده در سازه در برابر ارتعاش می باشد کشور ما نیز بسیار گسترده ای به استفاده از کامپوزیت ها در قالب ارماتورهای کامپوزیتی دارد. هم اکنون بسیاری ازسازه های بنا شده د رمحیط های خورنده مناطق مختلف کشور همچون پلهای دریاچه ارومیه و یا ساختمان هایجنوب کشور دچار معضل خوردگی هستند که استفاده از کامپوزیت ها می تواند پاسخگوی مشکل این قبیل سازه ها باشد.