سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سارا منجم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرزو جلیلی – rezooj.88@gmail.com ، ۱قزوین، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم جهاد اقتصادی و کارآفرینی، ارتباط بین این دو را بررسی کرده و سپس شاخص ها وسیاست های راهبردی اثربخش را برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بیان خواهیم کرد. پس از نام گذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، ازهمان ابتدا برنامه ریزی ها و اقدامات لازم برای تعریف مولفه ها و استراتژی های لازم با هدف توسعه اقتصادی انجام شد.تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی درمجلس شورای اسلامی ازجمله این اقدامات بودکه این کمیسیون پس ازتحقیق و تحلیل، پنج موضوع اولویت دار را از طریق نظرخواهی دستگاه ها برای مطالعه برگزید. این پنج موضوع عبارت بودند از: موضوع اشتغال و بیکاری، تحریم های خارجی،بهره وری، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و احیاناً اصلاح آن و اصلاح فضای کسب وکار، که این مفاهیم همه با محوریت کارآفرینی قابل دستیابی هستند. با عنایت به این که مهم ترین بعد جهاد اقتصادی مولفه کارآفرینی است، این مقاله نشان می دهد با تعریف شاخص ها و سیاست های راهبردی دراین زمینه می توان حوزه کسب و کار وکارآفرینی را درکشور تقویت کرده و از این طریق نه تنها به پنج موضوع فوق جامه عمل پوشاند،بلکه می توان اهداف جهاد اقتصادی را محقق ساخت و در نهایت با رسیدن به این اهداف به رشد و توسعه اقتصادی در کشور رسید. در واقع سال جهاد اقتصادی فرصت و بستری را فراهم ساخته که کلیه مسئولین با تفکر جهادی از مفهوم کارآفرینی در کشور حمایت کنند و با تقویت بخش خصوصی و به ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درجهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارند. امید است که این کار با تعهد و هماهنگی کلیه مسئولین و خصوصاً حمایت دولت از بخش خصوصی تحقق یابد.