سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه طالب دنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک
محسن فرحبخش – استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در این مطالعه رفتار جذب و واجذب فلز روی دریک نمونه خاک با ماده آلی کم (۳/۰%) به منظور درک نقش ذرات معدنی خاک در جذب و واجذب فلز روی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور پس از تعیین زمان تعادل جذب و واجذب (۲۴ ساعت)، آزمایشات در این زمان و با نسبت ۱:۱۰ خاک به محلول کلرید کلسیم حاوی غلظت های مختلف روی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت تعادلی، مقدار جذب افزایش یافته است. با تطبیق داده های جذب و واجذب در خاک مورد مطالعه پدیده هیسترسیس مشاهده گردید. معادلات فروندلیچ و لانگ مویر به ترتیب بهترین مدل پیش بینی رفتار جذب و واجذب بوده است. مطالعه در آذر ماه سال۱۳۸۹ در منطقه چالوس انجام شد