مقاله در جستجوی ناکجا آباد (بررسی تطبیقی آرمان شهر در شعر جبران خلیل جبران و سهراب سپهری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: در جستجوی ناکجا آباد (بررسی تطبیقی آرمان شهر در شعر جبران خلیل جبران و سهراب سپهری)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر فارسی و عربی
مقاله آرمان شهر
مقاله رمانتیسم
مقاله سهراب سپهری
مقاله جبران خلیل جبران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فاروق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرمان شهر در اندیشه شاعران و ادیبان، مدینه فاضله و ناکجاآبادی است که در آن، همه انسان ها در آزادی و سعادت زندگی می کنند و از ظلم و جور و بی عدالتی خبری نیست. رویای چنین جامعه آرمانی، در میان شاعران رمانتیسم، نمود بیشتری دارد؛ چرا که این شاعران، به دلیل احساس نوعی تنهایی و غربت، به طرح آرمان شهر خیالی و جهان مثالی خود می پردازند و آن را به گونه های مختلفی تجسم می کنند. جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، به عنوان دو شاعر رمانتیک در ادبیات معاصر فارسی و عربی، از میان گونه های مختلفی که می توان برای رمانتیسم قائل شد، به طور ویژه به رمانتیسم آرمان شهری پای بند بوده اند و تلاش آن ها بر این بوده تا با مشربی عرفانی و رویکردی صوفیانه، دنیای رویایی خود را ترسیم نمایند. سهراب، «شهر پشت دریاها» و گاهی «هیچستان» و «ده بالادست» را سمبل هایی از دنیای آرمان شهر خود می داند، و در مقابل جبران نیز،«جنگل» را نماد آرمان شهر خود برگزیده است. همچنین هر دو شاعر، ویژگی هایی همچون عشق، عدالت، زیبایی، معرفت و شناخت و…، برای جهان مطلوب خود برمی شمارند. در این پژوهش و با شیوه تحلیلی- توصیفی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی دیدگاه دو شاعر به مقوله آرمان شهر و ویژگی های آن خواهیم پرداخت.