سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

متعلق به خانواده بقولاتAstrgalus effusus بوده و از گیاهان خوشخوراک و دائمی منا طق نیمه استپی است به منظور بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه مذکور، حوزه های آبخیز استان به عنوان واحدهای مطالعاتی انتخاب گردیددر داخل هر حوزه آبخیز با در نظر گرفتن سازند زمین شناسی و شکل زمین (شیب ، جهت و ارتفاع ) رویشگاههای گونه مذکور مشخص گردید . مطالعه فنولوژی در فواصل زمانی متفاوت در دو منطقه پلدشت(ارتفاع ۵۰۰ متر و متوسط بارندگی سالانه ۲۲۰ میلیمتر) ، گل آدم (ارتفاع ۲۰۰۰ متر و متوسط بارندگی سالانه ۳۶۲/۱ میلیمتر) انجام گرفت . برای تعیین تراکم و درصد پوشش تاجی گونهAstragalus effusus ازپلات یک متر مربعی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که این گونه در تمامی حوزه های آبخیز استان از ارتفاع ۳۵۷۹ -۸۰۰متر از سطح دریای آزاد و در تمامی جهات جغرافیایی دیده می شود. از گونه های همراهAstragalus effusus می توان گیاهان زیر را نام برد. Onbrychis cornuta 2-Bromus tomentellus 3-Achillea millefolium ,3- Thymus kotschyanus این گونه در منطقه گل آدم(سلماس) رشد اولیه خود را از اواسط فروردین شروع نموده و تا اواسط اردیبهشت بهرشد علفی خود ادامه می دهد ، اواسط خرداد ،اواخر تیر و اواخر مرداد به ترتیب زمان گل دهی ، رسیدن بذر و ریزش بذر است . این گونه جزو گیاهان راست ریشه ای بوده و گسترش ریشه ای آن تا سه متر در روستای دول پمو حوزه آبخیز مهاباد بررسی شده است