سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمد حسین حسنی – دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

توسعه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تغییرات بینادین اجتماعی و خیزش جامعه اطلاعاتی را به همراه داشته است. شکل و ماهیت مشاغل و کسب و کارها در جوامع اطلاعاتی تا مشاغل جوامع صنعتی تفاوت بنیادین دارد. بر این اساس، کار آفرینی در جامعه اطلاعاتی مستلزم شناخت تغییرات اجتماعی و درک صحیح از ماهیت کسب و کارهای دانش پایه است و بیش از پیش به مدیریت دانش، شبکه های اجتماعی، نوآوری و فناوری اطلاعات پیوند خورد است. زیرا این منابع، نیروی محرکه ی بهره وری اقتصادی در عصر اطلاعات محسوب می شوند. نوآوری در جامعه اطلاعاتی یک ارزش اجتماعی و نوعی سبک زندگی است که تبادل دانش و به کار گیری ایده های جدید در کسب و کار و زندگی روزمره را به یک پدیده ی فراگیر اجتماعی تبدیل می کند. این مقاله با رویکردی جامعه شناختی و روش اسنادی، به بررسی ماهیت کارآفرینی و نوآوری در جامعه ی اطلاعاتی و ارتباط بین آنها می پردازد و پیشنهادهایى را در رابطه با ارتقاء سطح نوآوری و کارآفرینی در جامعه ایران ارایه می دهد.