سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران شایسته – استاد یار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
سعید گنجعلی –
امین قاسمی –
حامد محمدی –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهداف و استراتژی های سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و زمینه های مشارکت این سازمان ها در فعالیت ترویج و توسعه منابع طبیعی می باشد. امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی از جمله فرصت ها، تهدید ها و نقاط ضعف و قوت خویش استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمانهای غیر دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر ماهییتی از نوع توصیفی – تحلیلی است و به شکل کیفی صورت گرفته است. در این زمینه به لحاظ روش شناختی، جهت جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر از تکنیک انجام مطالعات تکمیلی کتابخانه ای واسنادی و مستند سازی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد امروزه سازمان های غیر دولتی با تکیه بر حمایت و توانمندی های مردم، بازوی قدرتمند دولت در جهت اجرای طرح ها و فعالیت های منابع طبیعی و زیست محیطی به شمار می روند. هم چنین در میان اهداف و استراتژی های سازمان های غیر دولتی جلب مشارکت مردمی، نظارت و ارزیابی پروژه ها و جذب سرمایه های کوچک از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.