سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا الماسوندی – مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

اهمیت نقش و جایگاه ایدئولوژی اسلامی در مدیریت منابع آب با این نکته که یک پنجم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند مسجل می گردد. منابع آب در تعالیم اسلامی جایگاهی رفیع دارد تا جایی که خداوند همه موجودات را از آب می آفریند، در قرآن کریم به کرات آب مظهر قدرت و نعمت شناخته شده و خداوند بندگانش را با این موهبت الهی منعم ساخته است. آیات قرآن به مثابه راهبردی روشن و سندی معتبر از اعجاز الهی، می تواند تاثیری شگرف در مدیریت منابع آبی داشته باشد که بر مدار اندیشه اسلامی برنامه ریزی شده است. تعالیم دینی و به ویژه مدیریت اسلامی منابع آب م یتواند رهیافتی نو برای حل مشکلات آب در کشورهای اسلامی و ب هویژه کشور ما باشد. بی گمان انجام درست مدیریت و برنامهریزی موفق برای صنعت آب کشور در سایه تغییر نگاه ابزاری به آب به نگاهی توأم با بینش اعتقادی و احترام و ارزشگزاری برای آب میسر است. تسری این بینش به بدنه جامعه کاری بسیار ارزشمند و گرانقدر خواهد بود. مطمئناً هر گونه تلاشی که برای برون رفت از بحران آب برای پایداری و حصول نتیجه بهتر انجام می گیرد یا در شرف انجام است لازم است با فرهنگ و اعتقادات عامه مردم عجین گردد. این نوشتار در تلاش است تا با اشاره ای بر ارزش و اهمیت آب در کلام خداوند و بر اساس تعالیم قرآن به بازکاوی ارزش آب در تکوین حیات و راهبردهای مدیریتی برای حفظ منابع آن بپردازد.