سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه ولوی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اگر قرار باشد که کشورهای مختلف (اعم از اسلامی و غیر اسلامی) از تکنولوژی در جهت رفاه، پیشرفت و تکامل مردم خود، بیشترین بهره را ببرند، لازم است پا به پای دگرگونیهای تکنولوژیکی، در حوزه آموزش فنی و حرفه ای نیز به پیشرفت- هایی دست یابند. از آنجا که کشورهای اسلامی تمایل به اجرای قوانین و احکام اسلامی در ساختار نظامهایشان نیز دارند، و خود را متعهد به اجرای آنها می دانند، لذا برای پیشرفت همسو با جامعه جهانی نه تنها از یک طرف نیازمند نگاه همه جانبه به تمامی ابعاد علمی و تکنولوژیکی هستند بلکه از طرف دیگر باید نگاهی هم به تربیت دینی و احکام مبتنی بر اسلام داشته باشند. این نوع تربیت بر اساس آنچه از قرآن و سنت آمده، درصدد است بین نیازهای دنیوی مردم نظیر علم، کار وحرفه و نیازهای اخروی نظیر انجام تکالیف الهی تعادل و هماهنگی برقرار کند. به عبارت دیگر توجه به آموزش فنی و حرفه ای در نظام تربیتی اسلام می تواند به همه جنبه های انسانی نظیرروح، جسم، اخلاق و تکامل و… وابسته باشد. این مقاله با هدف آشنایی با آموزش فنی و حرفه ای و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت اسلامی نوشته شده است. روش، این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای در تنظیم ساختار آن استفاده شده است. نتیجه بدست آمده حکایت از این امر دارد که داشتن مهارت وحرفه و فن نه تنها در تربیت اسلامی جایگاه والایی دارد بلکه اثرات تربیتی، اخلاقی، عبادی و تکاملی نیز در پی خواهد داشت.