سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرضیه جلالی – دانشجویان کارشناسی مشاوره دانشگاه اصفهان
معین الدین نشان – دانشجویان کارشناسی مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه اکثریت مردم برای پرکردن اوقات فراغت خود به سمت رسانه ها ازجمله شبکه های ماهواره ای روی آورده اند دربعدرفتاری اکثریت مردم به تماشای برنامه های ماهواره ای تمایل دارند ولیکن تشویق دیگران به تماشای ماهواره ای را وظیفه خود نمی دانند استفاده ازماهواره برای پخش برنامه های تلویزیونی تحول عظیمی درتولید و پخش برنامه ها درسطح وسیع ایجاد کرده است و عدم امکان کنترل امواج ماهواره ای باعث شده که حجم وسیعی ازبرنامه های برون مرزی به فضای فکری جامعه وارد شده و برابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر گذارد علیرغم اینکه نفوذماهواره معضلات فرهنگی سیاسی اجتماعی بسیاری دربین جوانان کشورهایدرحال رشد داشته است اما متاسفانه مطالعات فرهنگی درایران سابقه چندانی ندارد و پژوهشهایی که با رویکرد مطالعاتی فرهنگی درباب رسانه پژوهی صورت گرفته نیز انگشت شمار است.