سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه رحیمی – نمایندگی زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان مازندران، مدیریت دریایی
رامبد فرشیدفر – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک
فاطمه رحیمی – کارشناس زیست دریا، هیات تحریریه روزنامه تفاهم

چکیده:

در چشم انداز مطالعات زمین شناسی دریایی، دریای خزر در سطح منطق هآسیای میانه، قفقاز و کشورهای همسایه با تأکید بر تولید علم، بهرهبرداری از منابع زنده و غیرزنده دریایی با تجهیزات مدرن و پیشرفته، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، تقسیم بندی مرزهای دریایی با توافق کامل کشورهای همجوار آن، تعیین مرزهایی جهت بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری بستر آن برای کشورهای مشترک در این دریا و دستیابی ایران به نقش محوری در حوزه اکتشاف و استخراج نفت، گاز و هیدرات های گازی، تهیه و تدوین شناسنامه تاریخی- فرهنگی منطقه خزر از طریق مطالعات زمین باستان شناسی دریایی در بستر دریا، کاهش آلودگی دریای خزر و مخاطرات همراه با عوارض زمین زاد و بشر زاد از طریق تشکیل کمیته نظارت بر محیط زیست دریا و معرفی دریای خزر به عنوان کانون صلح و دوستی برای کشورهای همسایه آن متصور است.