سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس سادات سیفی – کارشناس ارشد چینهشناسی و فسیلشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
فریبرز قریب – استادیار، دکتری سنگشناسی و رسوبشناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات مع
مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات

چکیده:

دریاچه زمین ساختی تار یکی از چند جاذبه طبیعی شهرستان دماوند است که حاصل اثر پدیده زمینلغزش در دوره چهارم زمینشناسی است که با طبیعت بکر و گونههای جانوری منحصر و انواع مختلفی از سنگوارههای بیمهرگان دوران اول زمین شناسی و همچنین مناظر زیبا میتواند جاذب جمعیت زمینگردشگر باشد و با ثبت ملی این دریاچه در سال های اخیر اکنون نیازمند تبلیغات، مدیریت و اقدامات زیربنایی و حفاظت بیشتر از این پدیده طبیعی است.