سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا مرادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده:

وب سایت شرکتهای بیمه ای و نمایندگان فعال در بیمه الکترونیک ابزار ارتباط با بیمهگذار است لذا مطالعه وب سایت از اهمیت بالایی برخوردار است برخی از شرکتهای بیمه ای با بکارگیری نتایج تحقیقات و رعایت پارامترهایی مانند زیباشناسی وب سایت و یا کیفیت مطلوب ارائه خدمات توانستهاند به موازات شکل گیری بیمه الکترونیک به پیش روند با شناسایی عوامل موثر بر موفقیت وب سایت ها در بیمه الکترونیک و الگوبرداری از شرکتهای موفق راه برای سایر شرکت ها و نمایندگی ها روشن شده تا با سرعت بیشتری از بیمه الکترونیک بهره گیری نمایند. دراین پژ<هش برای مطالعه وب سایت ها بعد از تقسیم بندی آنهادرچهارگروه اطلاع رسانی تعاملی دادوستدی و فرایندی به شناسایی عوامل موثر در موفقیت وب سایت ها پرداخته شده است.