مقاله درک زنان از جامعه پذیری جنسی در ایران: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: درک زنان از جامعه پذیری جنسی در ایران: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امور جنسی
مقاله تحلیل محتوا
مقاله زنان
مقاله خانواده
مقاله ساختار اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان می نور
جناب آقای / سرکار خانم: خلج آبادی فراهانی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتار و عملکرد جنسی علاوه بر تاتیرپذیری از عوامل بیولوژیکی به رویکرد اجتماع در مسایل جنسی نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین درک زنان متاهل ایرانی از ساختار اجتماعی حاکم بر امور جنسی انجام گرفت.
روش: این پژوهش با رویکرد تفسیری تحقیق کیفی و به روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. داده ها از طریق ۱۷ مصاحبه فردی بدون ساختار و ۱۴ روایت زندگی جنسی با نمونه گیری هدفمند از میان زنان متاهل مراجعه کننده به ۵ مرکز بهداشتی-درمانی و یک کانون سلامت در شهر تهران و شیراز جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها مستمر و همزمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای مداوم انجام گرفت.
یافته ها: در طی فرآیند تحلیل محتوا، مشارکت کنندگان دو طبقه نهایی شامل «محافظه کاری والدین در امور جنسی مرتبط با فرزند» و «سیستم های منفعل حمایتی جامعه» را تبیین کردند. درون مایه اصلی این پژوهش شامل «جامعه پذیری جنسی انفعالی» از طبقات مذکور بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده نیاز به ایجاد هوشیاری اولیه در سطح متولیان سلامت نسبت به لزوم تغییر الگوی جامعه پذیری حاضر نسبت به مسائل جنسی می باشد. رویکرد محافظه کارانه و انفعالی نه تنها به معضلات این حوزه کمک نخواهد کرد بلکه با احتمال آسیب های بیشتر همراه خواهد بود. با درک مبانی کلی الگوی ساختارگرایی اجتماعی، آموزش جنسی در قالب برنامه های آموزشی مدون اختصاصی سنی و ارائه خدمات تخصصی جهت پاسخ به نیازهای سلامت جنسی از سوی سیستم بهداشتی-درمانی متناسب با ایدئولوژی اسلامی و هنجارهای عرفی و با رعایت اصول تربیتی-اخلاقی پیشنهاد می گردد.