مقاله درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عادت به ورزش
مقاله دختران نوجوان
مقاله موانع
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منیره
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود اهمیت ورزش و فعالیت بدنی برای سلامتی مادام العمر، فعالیت بدنی نوجوانان به ویژه دختران در دوران نوجوانی کاهش می یابد. تعیین موانع عادت به ورزش، محققین را در طراحی مداخلات مناسب تر و بهتر برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی یاری می کند. این مطالعه با هدف، شناسایی موانع عادت به ورزش در دختران نوجوان طراحی گردید.
روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و به شیوه تحلیل محتوا انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها، مشارکت کنندگان این پژوهش (شامل ۱۶ دختر نوجوان، ۲ پدر و ۷ مادر) مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و در نهایت با استفاده از تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: طی تجزیه و تحلیل این پژوهش، مضامینی تحت عنوان بازدارنده های آشکار و بازدارند ههای نهان به عنوان موانع عادت به ورزش در دختران نوجوان به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطالعه درک بهتری از موانع عادت به ورزش در دختران نوجوان را که اغلب از دید مطالعات کمی پنهان می ماند، فراهم کرد. با شناسایی و رفع موانع، می توان عادت به ورزش را که در ارتقای سلامت انسان نقشی اساسی دارد، پرورش داد.