مقاله درک دانشجویان پرستاری از کیفیت آموزش تئوری و بالینی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲۸ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: درک دانشجویان پرستاری از کیفیت آموزش تئوری و بالینی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تئوری و بالینی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله آنالیز محتوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمان ساروی فتیحه
جناب آقای / سرکار خانم: نویدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود جهت اصلاح نقاط ضعف می باشد و دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی بهترین منبع برای شناسایی مشکلات آموزشی هستند. هدف این مطالعه تبیین درک دانشجویان پیرامون کیفیت آموزش پرستاری است.
روش بررسی: در این مطالعه کیفی، ۴۰ دانشجوی پرستاری سال چهارم با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سپس ۸ مصاحبه گروه مدار صورت گرفت. کلیه مصاحبه ها روی کاغذ پیاده و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: با استفاده از تحلیل دست نوشته ها، تعداد قابل توجهی درون مایه اولیه و سه درون مایه اصلی که هر یک چند درون مایه فرعی داشتند، استخراج شد. درون مایه اصلی در سه طبقه، شامل «آموزش تئوری»، «آموزش بالینی» و «فاصله تئوری و بالین» دسته بندی شدند که این درون مایه های اصلی و فرعی با جملاتی از بیانات شرکت کنندگان در مطالعه توضیح داده شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد وضعیت آموزش تئوری و بالینی نیازمند تامین جامع تر شیوه های آموزشی در جهت یکپارچه کردن دانش و عمل، امکانات و تجهیزات محیط بالین و بازنگری ابزارهای ارزشیابی بالینی است و ضرورت دارد در این ابعاد تمهیداتی صورت گیرد.