مقاله درک دانشجویان پرستاری از سبک های ارتباطی در محیط یادگیری بالینی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: درک دانشجویان پرستاری از سبک های ارتباطی در محیط یادگیری بالینی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک
مقاله سبک های ارتباطی
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سیف آبادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی هرندی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سبک های ارتباطی بر حسب موقعیت دارای اشکال متفاوتی است و دانشجویان پرستاری نیز این سبک های ارتباطی را به اشکال مختلفی بر حسب تعامل با افراد مختلف و در موقعیت های متفاوت درک می کنند. با توجه به اهمیت درک دانشجویان پرستاری از سب کهای ارتباطی، در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مطالعه ای به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. تعداد ۳۵ مصاحبه عمیق با دانشجویان پرستاری و یک مصاحبه به روش گروه متمرکز با ۵ تن از آن ها انجام شد. در این مطالعه چهار طبقه اصلی مشخص گردید: ۱- سبک ارتباط انگیزشی- هدایتی ۲- سبک ارتباط حمایتی- نظارتی ۳- سبک ارتباط حمایتی- مشارکتی ۴- سبک ارتباط مراقبتی- آموزشی.
سبک های ارتباطی در محیط یادگیری بالینی نحوه تعاملات دانشجو با سایر افراد را توضیح می دهند. لازم است مسوولین و برنامه ریزان آموزش پرستاری و همچنین مدرسین از این سبک های ارتباطی مطلع باشند تا بتوانند محیط یادگیری بالینی و به خصوص شرایط روانی- اجتماعی حاکم بر تعاملات محیطی را بهتر درک نمایند.