مقاله درک از تردید در بیماران مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۹۲۰ تا ۹۲۷ منتشر شده است.
نام: درک از تردید در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله درک از تردید
مقاله ابهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگری بتول
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عزیززاده فروزی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانمنش صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری غیرتروماتیک سیستم عصبی مرکزی است که بیماران به علت ماهیت ناتوان کننده و پیشرفت غیرقابل پیش بینی این بیماری، دارای شک و تردید زیادی در خصوص سلامتی و بهبودی در آینده هستند. این پژوهش با هدف تعیین میزان درک از تردید نسبت به بیماری و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۲۰۰ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص شهر کرمان با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و تردید میشل جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین تردید در افراد مبتلا ۱۲٫۳۵±۶۷٫۲۰ و میانگین ابعاد تردید: بعد ابهام ۷٫۹۰±۳۲٫۲۴، پیچیدگی ۳٫۱۲±۱۱٫۸۰، بی ثباتی ۲٫۳۷±۴٫۷۹، غیرقابل پیشگوئی بودن ۰٫۹۷±۲٫۷۸ بود. تنها بین متغیرهای سطح تحصیلات با درک از تردید و بعد ابهام و محل سکونت با درک از تردید و ابهام اختلاف معنی داری وجود داشت. به طوری که نمره کلی تردید و نمره ابهام در افرادی که در شهرستان زندگی می کردند بالاتر از افراد ساکن کرمان بود.
نتیجه گیری: بیماران این مطالعه سطوح بالایی از تردید را تجربه می کنند و بالا بودن تردید زمینه را برای ایجاد افسردگی و استرس در آنها فراهم می کند، لذا می توان با تاکید بر بررسی دقیق و همه جانبه سلامت بیمار و برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت تردید، گام موثری در جهت کاهش تردید بیماران و پیشگیری از ایجاد استرس و افسردگی آنان برداشت.