سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر جدیدی – مربی دانشگاه پیام نورواحد اناروواحد کشکوئیه
محمد ناجی – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورواحد انار
علی جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایمان حکیمی – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورواحد کشکوئیه

چکیده:

دراین مقاله درک ارتباط مفاهیم بین سرمایه فکری و مدیریت دانش بیان میشود و درادامه هم روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و مدیریت دانش گفته میشود توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته به ویژه درسطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی برمدیریت دانش تکیه کرد اگرچه مهمترین ثروت یک سازمان انسانها هستند بنابراین بهره وری بیشتر درگروپرورش استعدادکارکنان است درشرکت ها و موسسات آنچه که میدانند سرمایه فکری بیش ازآنچه دارند سرمایه مادی اهمیت دارد و اصلی ترین مزیت رقابتی سازمان ها توان آنها درمدیریت دانش محسوب می شود و عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند باتوجه به مفاهیم و متغیرهای ذکر شده محقق سعی دارد که ارتباط بین متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه فکری را درسازمان ها را بررسی نماید.