مقاله دریدا و گفتمان علوم انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: دریدا و گفتمان علوم انسان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بریکولاژ
مقاله مرکز
مقاله ساختار
مقاله بازی
مقاله واسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیچ گفتمانی خودبسنده نیست، چراکه بر زمینه مفاهیم و اندیشه های پیش از خود، بنا شده است. دریدا گفتمان علوم انسانی را میراث بر مفاهیمی می داند که با خود نظام های متافیزیکی را حمل می کنند. در نظر او ما وقتی متوجه این مهم شدیم که به ساختاربودن ساختار اندیشیدیم. ساختارهای متافیزیکی همواره در بر گیرنده «پیرامونی» هستند که حول یک «مرکز» قوام یافته است و این مرکز جلوی بازی نامتناهی پیرامون را می گیرد. دریدا با واسازی تقابل مرکز/ پیرامون، بازی را به گفتمان علوم انسانی باز فرا می خواند. مرکز، موقعیت ممتاز خویش را از ساختار می گیرد و این مرکززدایی ما را با ناتمامیتی ابدی مواجه می سازد که لازمه آن سکونت همیشگی مان در میانه است. ما همواره با تفسیری از تفسیرها سروکار داریم، نه تفسیری از واقعیت.