مقاله دریافت دانشجویان دانشگاه ها از برنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: دریافت دانشجویان دانشگاه ها از برنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدای آمریکا (VOA)
مقاله پارازیت
مقاله تحلیل دریافت
مقاله خوانش تخالفی
مقاله چندمعنایی
مقاله سواد رسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی حسین پور رضوانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از خوانش مخاطبان از برنامه های شبکه های ماهواره ای برون مرزی به عنوان محتوای رقیب برنامه های شبکه های داخلی اهمیت بسیاری در سیاست گذاری رسانه ای و برنامه ریزی برای حفظ و افزایش مخاطبان صداوسیما دارد. با این پیش فرض، مقاله حاضر به مصرف شبکه های ماهواره ای سیاسی فارسی زبان در ایران و به طور خاص برنامه پارازیت توسط دانشجویان دانشگاه های تهران پرداخته و ضمن تحقیق درباره خوانش های آن ها از برنامه، کارکردها و رضامندی های حاصل از آن را مورد پرسش قرار داده است.
این نوشتار در قالب نظریه دریافت به روش کیفی و با تکنیک مصاحبه عمقی با ۲۰ دانشجو صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مصرف شبکه های سیاسی ماهواره ای دگراندیش، به معنای مخالفت با کلیه مواضع جمهوری اسلامی نیست و جوانان خوانش های تخالفی و مذاکره ای نسبت به برنامه های این شبکه ها دارند؛ همچنین رویکرد انتقادی برنامه نسبت به رفتارهای مدنی و اخلاق در جامعه ایرانی، مورد تاکید و محل توجه دانشجویان بوده است.