مقاله دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان، عناصر و فرایندها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان، عناصر و فرایندها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تواناسازی
مقاله جنسیت
مقاله زنان
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران گلنار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: تواناسازی زنان مفهومی است که در راستای پدید آوردن تغییر در نگره‌های موجود ارزیابی ساختار اجتماعی و شکل دادن دوباره به نظام‌هایی متولد شد که مبتنی بر الگوی سنتی قدرت و مردسالاری نباشند در این پژوهش تلاش شده است تا ابتدا به صورتی مختصر این مولفه‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر توضیح داده شده و در نهایت شمای حاصل از برهم‌کنش این مولفه‌ها با مفهوم تواناسازی در الگویی طراحی گردد.
روش پژوهش: روش پژوهش در مقاله فوق را می‌توان روش اسنادی با کتابخانه‌ای دانست که در ازای آن مقاله‌ای مروری در خصوص تواناسازی که در نهایت به پیشنهاد یک مدل ختم شده است، ارائه گردیده.
یافته‌ها: مروری بر بیش از ۳۰ مقاله و کتاب در خصوص مفهوم تواناسازی زنان نشان می‌دهد که پنج مولفه، ستقلال، آموزش، توانا شدن در دو سطح فردی و گروهی و توانا شدن به مثابه پیامد و فرایند، فصل مشترک ادبیات وسیعی باشد که حوزه تواناسازی را در مطالعات علمی در بر گرفته است که هر یک از این زیر مولفه‌ها در برهم‌کنشی دائمی با فرایند تواناسازی هستند.
نتیجه‌گیری: تواناسازی به عنوان لازمه درک شده عصر حاضر امری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های بشردوستانه و توسعه‌ای قسمت عمده فعالیت‌های خود را بر این هدف متمرکز ساخته‌اند. نگاهی به ادبیات موضوع و پنج مولفه مشترک آن پژوهشگر را بر آن داشت تا از کنار هم قرار دادن این عوامل تعریفی ارائه نماید که به نظر ابعاد مختلف تواناسازی را پوشش داده و بتواند درکی مفهومی نسبت به این مولفه ایجاد نماید.