سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوده السادات میرکمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
نعمت پریچهره تروجنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیداسماعیل هاشمی –
فرشته مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

چکیده:

ازماتریسهای همگن بطور گسترده درتبدیلات هندسی دربخش گرافیک کامپیوتری و درون یابی بین این مارتیس ها درانیمیشن کامپیوتری استفاده میشود رویکردهای مختلفی برای حل مسائل از جمله محاسبات ماتریسی و محاسبات منحنی ها درفضای اقلیدسی از طریق محاسبه تک پارامتری منحنی ها و ارایه منطق ریاضی صورت گرفته است.