سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

برهان توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علی غلامی – دکترا، استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در عملیات لرزه اکتشافی اغلب به علت موانع ساخت بشر، طبیعی و یا صرفه جویی در هزینه ها، برداشت داده به صورت منظم و یک شکل انجام نمی گیرد و هندسه برداشت به صورت تُنک طراحی می شود. بنابراین ما نیازمندیم توسط روش های ریاضی ردلرزه های مفقوده را درون یابی و بازسازی کنیم. متاسفانه بسیاری از روش های امروزی در پر کردن درست و دقیق مکان ردلرزه های خالی ناتوان اند. در سال های اخیر تئوری نمونه برداری فشرده در حل مسئله درون یابی و بازسازی داده های لرزه ای بسیار کارآمد نشان داده شده است. این تئوری تصاویر لرزه ای را در یک محیط مناسب تُنک (برای مثال کرولت) بازسازی می کند. در این مقاله ما از یک تابع پتانسیل کلی برای حل مسئله توسط تئوری نمونه برداری فشرده استفاده می کنیم، نتایج را برای توابع متفاوت مقایسه کرده و در انتها بهترین و بهینه ترین تابع پتانسیل که منجر به جواب های دقیق تر می شود معرفی خواهد شد.