مقاله درون نگری، گواهی، و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: درون نگری، گواهی، و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع معرفت
مقاله درون نگری
مقاله گواهی
مقاله حافظه
مقاله صدرا
مقاله دکارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مباحث مهم در معرفت شناسی معاصر سخن از منابع معرفت است. معرفت شناسان پنج منبع معرفت را بر می شمرند: ادراک حسی، عقل، درون نگری، گواهی، و حافظه. نویسندگان در این مقاله سه منبع معرفت، یعنی درون نگری، گواهی، و حافظه را با محوریت آرای صدرا و دکارت به صورت مقایسه و تحلیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند. دکارت و صدرا درون نگری، گواهی، و حافظه را از جمله منابع معرفت می دانند و معتقدند انسان از این راه ها می تواند معرفت کسب کند. آنها معلومات حاصل از درون نگری را یقینی تلقی می کنند. همچنین هر دو از گواهی به منزله انتقال دهنده، و از حافظه به مثابه نگه دارنده معرفت یاد می کنند.