سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ابوطالبی – دانشجوی مقطع دکترای بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعت
محمدحسن مرادی – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی خلیل زاده – استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر روش های دروغ سنجی با استفاده از امواج مغزی به عنوان جایگزینی برای روش استاندارد دروغ سنجی (Polygraphy) مطرح شده اند. در این تحقیق نیز روشی برای دروغ سنجی مبتنی بر مؤلفه های شناختی P300 در سیگنال مغز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پروتکل انجام تست به گونه ای طراحی گردید که خطاکار بودن فرد منجر به تولید مؤلفه P300 در هنگام مواجهه وی با تحریک مرتبط با تست گردد. سپس داده های آزمایشی از تعدادی سوژه ثبت گردید و با استفاده از دو روش پردازشی مقایسه دامنه (BAD) و مقایسه همبستگی (BCD) نسبت به تشخیص گناهکار/ بی گناه بودن سوژه اقدام گردید. درقت به دست آمده از این روش ها وابسته به میزان قطعیت لازم تعیین شده برای جواب است. بر اساس نتایج به دست آمده از داده های جمع آوری شده، دقت کلی روش BAD برای تشخیص دو گروه گناهکار و بی گناه در بهترین وضعیت برابر ۷۵ درصد و همین دقت برای روش BCD برابر ۸۵ درصد بوده است. بنابراین از بین دو روش مورد بررسی، روش BCD نتایج بهتری را نسبت به روش BAD ارائه داده است.