سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
سیما عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بانگاهی و گذرا به آثار تاریخی ادبی و هنری درمی یابیم که معنا و نقش درب و ورودی درفرهنگ جهان از جایگاه مهمی برخوردا ر بوده است نقش دربها درافسانه ها و داستانهای ایرانی بسیار پررنگ است با توجه به گستردگی حضور درب درهنر و معماری دراین مقاله به بررسی لغوی و معنایی کلمه و کاربرد آن درفرهنگ های مختلف و علی الخصوص حوزه عرفانی و ادبی ایران پرداخته شده است درادبیاتو زندگی تاریخی ایرانیان با دلایل و طرز فکرهای گوناگون از هر پدیده و موضوع هم به شکل نهادی نشانه جانشینی را انتخاب کرده و با استفاده از آن در متون ادبی تئوری و زندگی اجتماعی جهان فرههنگی خود را ساخته اند هدف این مقاله شناسایی و استخراج این نشانه ها در جهان شناسی و اندیشه ایرانی و سایر ملل با رویکرد معنا گرا است.