سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا پلوک – دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
عطیه آروین فر –

چکیده:

این مقاله، روشی جهت رمزنگاری بلوکی که مبتنی بر محاسبات پیمانهای است را به منظور به کارگیری آن در AESمعرفی میکند.بدین صورتکه متن آشکار مطابق باAESدر دستههای ۱۲۸ بیتی دستهبندی و ماتریسی با ابعاد ۱۶×۸برای نگهداری آنها تعریف میشود و بیت های اطلاعاتی به صورت سطری درون آن قرار خواهد گرفت. در ادامه با استفاده از انجام محاسبات پیمانهای اعدادی در بازهی ۱ تا ۱۲۸ تولیدخواهد شد و در یک ماتریس تحت نام ماتریس پیمانهای ذخیره میشود. یک عمل جایگزینی در سلولهای ماتریس ۱۲۸ بیتی اطلاعات بر اساس جدول جایگشت بایت که درAES استفاده میشود، صورت میگیرد.