مقاله درهم تنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی تحت اتلاف در مدل ناهمسانگرد هایزنبرگ XXZ با برهم کنش ژیالوسینکی – موریا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۸۹ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: درهم تنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی تحت اتلاف در مدل ناهمسانگرد هایزنبرگ XXZ با برهم کنش ژیالوسینکی – موریا
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه کوانتومی اتلاف
مقاله درهم تنیدگی کوانتومی
مقاله گذار فاز کوانتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح کوتاهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که درهم تنیدگی یک مقوله کلیدی در اطلاعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی محسوب می شود، بررسی اثرات محیط به عنوان یک منبع اتلاف کوانتومی بر میزان درهم تنیدگی و نقشی که جفت شدگی بین سیستم و محیط در تغییرات درهم تنیدگی کوانتومی و در نتیجه گذار فاز کوانتومی دارد، بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله، یک سیستم دوکیوبیتی در مدل ناهمسانگرد هایزنبرگ XXZ را که دارای برهم کنش ژیالوسینکی- موریا است، با در نظر گرفتن اتلاف کوانتومی با استفاده از دینامیک لیندبلد در نظر می گیریم. لازم به ذکر است این مدل به صورت گسترده ای در کار های اپتیکی و ماده چگال مورد استفاده قرار می گیرد. اثر جفت شدگی بین سیستم و محیط و نیز اثر دما را بر تابع توافق سیستم، که در اینجا به عنوان شاخصی برای اندازه گیری درهم تنیدگی سیستم استفاده می شود، به دست می آوریم و نقشی را که پارامترهای برهم کنشی DM در تحول درهم تنیدگی بازی می کنند مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین با استفاده از مشتق تابع توافق، تاثیر اتلاف و پارامتر های برهم کنش DM را در گذار فاز کوانتومی به دست می آوریم. لازم به ذکر است بر هم کنش اسپین- مدار که نقش خود را از طریق پارامتر DM نشان می دهد تاثیر بسزایی بر روند اثر اتلاف بر میزان درهم تنیدگی و گذار فاز کوانتومی سیستم دارد. این نتایج در مباحث سیستم های کوانتومی در ابعاد نانو دارای اهمیت زیادی می باشد.