سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزیتا میرکازهی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک
عبدالواحد صفرزائی – کارشناس صنایع غذایی
علیرضا مبارکی – دکتری داروسازی

چکیده:

سابقه و هدف: برنج مهمترین غله وارداتی از کشور پاکستان بوده که از طریق گمرکات جنوب شرق کشور بویژه زاهدان وارد کشور شده و دارای بازار مصرف فراوان وعامه پسندی در ایران می باشد. برنج در مزرعه ، انبار و طی حمل و نقل می تواند بوسیله میکروارگانیسم های مختلف بویژه مایکوتوکسین ها مورد تهاجم قرار گیرد. لذا در بررسی حاضر نمونه های برنج زرد و سفید پاکستانی به لحاظ وجود آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: ۰۲۲ نمونه برنج شامل ۰۲۲ نمونه برنج زرد و ۰۲۲ نمونه برنج سفید پاکستانی پر مصرف از سطح شهر زاهدان به طور تصادفی جمع آوری گردید و جهت تشخیص و تعیین میزان آفلاتوکسین، B1 آفلاتوکسین کل و اکراتوکسین A از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی استفاده شد.