سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جلالی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بیشترین تاثیر حضور DC کاهش چشمگیر تلفات می باشد درنظر نگرفتن الگوی مناسب بار می تواند جوابهای گمراه کننده ای برای مکان و سایر DG به همراه داشته باشد دراین مقاله مکان یابی بهینه DG با تابع هدف کمینه نمودن انرژی تلفاتی سالیانه و با درنظر گرفتن الگوی بار م تغیر با زمان فصلی برروی سیستم نمونه ۳۷ باسه انجام پذیرفته است همچنین دراین مقاله به این مطلب که اگر اطلاعات سالهای گذشته سیستم در دسترس باشد می توان الگوی بار را با استفاده از مدلهای ARIMA پیش بینی نمود و جوابهای مطمئن تری برای مکان و سایر DG بدست آورد اشاره شده است.