سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید نوری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

چکیده:

مدلهای پیش بینی عددی جو که وضعیت هوای آینده را پیش بینی می کند با هدف پیش آگاهی از ناهنجاری های شدید اقلیمی بلایای طبیعی و مدیریت پدیده های مخاطره آمیز ایجادشدند این مدلها می توانند با تحلیل رویدادهای آب وهوایی فرین گذشته وضعیت متغیرهای جوی هر منطقه را درزمان رخداد ابرسنگین ترین رویدادهای بارشی نشان دهند و باعث افزیاش دقت و صحت این مدلها در پیش بینی های جوی و نیز افزایش کارایی در مدیریت حوضه های آبخیز و اکوسیستم ها شوند سامانه های همدید متفاوتی در رخداد رویدادهای بارشی ابرسنگین سواحل جنوبی خزر مشارکت داشته و هرساله با ایجاد سیلابهای بزرگ باعث تخریب جنگلها و مراتع و اکوسیستمهای منطقه می شوند هاین پژوهش با استفاده از مدل پیش بینی عددی WRF الگوهای مختلف همدیدی بوجود آورنده رویدادهای بارشی ابرسنگین سواحل جنوبی خزر را بررسی و مقایسه می کند پایگاه داده رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر تشکیل و با درنظر گرفتن ۲۵ درصد احتمال وقوع رخداد آنها رویدادهای بارشی ابرسنگین منطقه فراهم شد سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد الگوهای اصلی فشار تراز دریا برای بارشهای ابرسنگین ترسیم گردید.