مقاله درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی در خرگوش به کمک عصاره اتانولی بره موم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی در خرگوش به کمک عصاره اتانولی بره موم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش
مقاله واژینیت
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله بره موم
مقاله نیستاتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اونق عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حسامی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بره موم یک ماده رزینی است که به وسیله زنبور عسل از بوته های گیاهی و برگ های درختان جمع آوری می شود و خواص بیولوژیکی متنوعی دارد. هدف این مطالعه درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی در خرگوش به کمک عصاره اتانولی بره موم بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد ۲۴ قطعه خرگوش نژاد نیوزلندی که در آنها کاندیدیازیس واژنی تجربی ایجاد شد، به طور تصادفی به ۶ گروه مساوی شامل، کنترل مثبت و منفی و ۴ گروه آزمون تقسیم شدند. گروه های چهارگانه آزمون به ترتیب، دوزهای ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی بره موم و گروه کنترل مثبت درمان استاندارد نیستاتین و گروه کنترل منفی سرم فیزیولوژی را به مدت ۲۰ روز و روزی ۲ بار به صورت موضعی دریافت نمودند. روند ماکروسکوپیک التیام و درمان علایم روزانه بررسی شد. داده ها با آزمون آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تنها دوز ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره اتانولی بره موم باعث التیام کامل در مدت زمان ۵ روز پس از شروع درمان شد. نیستاتین عفونت را در روز نهم پس از شروع دوره درمانی به طور کامل درمان کرد. در گروه کنترل منفی پس از ۲۰ روز از شروع دوره درمانی علایم کاندیدیازیس تشدید شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، دوز ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره اتانولی بره موم می تواند عفونت را در مدت زمان کوتاه تری نسبت به درمان استاندارد نیستاتین بهبود بخشد.