مقاله درمان و مدیریت بیماری های اطراف ایمپلنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۸۰ تا ۴۹۰ منتشر شده است.
نام: درمان و مدیریت بیماری های اطراف ایمپلنت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمپلنت دندانی
مقاله بیماری
مقاله التهاب اطراف ایمپلنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تکامل در علم ایمپلنت یکی از تحولات اساسی در دندان پزشکی است. با توسعه کاربرد ایمپلنت در این زمینه، متخصصین علم ایمپلنت با یک چالش اجتناب ناپذیر روبه رو خواهند شد که این چالش چگونگی مواجهه با مشکلات در رابطه با ایمپلنت می باشد. تحقیقات انجام شده تا به حال در تکنیک های جراحی و پروتزی متمرکز بوده اند و اطلاعات در رابطه با نحوه درمان بیماری های اطراف ایمپلنت هنوز با ضعف روبه رو است. از این رو هدف از این پژوهش مروری، ایجاد یک دید کلی و توصیفی از بیماری های اطراف ایمپلنت و پیشنهادها درمانی در این رابطه بود.
شرح مقاله: به دنبال جستجوی الکترونیکی در Medline و EMBASE مقالات علمی تا انتهای سال ۲۰۱۱ جمع آوری شدند و با توجه به این که مطالعات کارآزمایی بالینی کنترل شده در این زمینه محدود بود؛ لذا در نوع مقاله مورد بررسی، محدودیتی اعمال نگردید. همچنین از مقالات مروری و متاآنالیزها استفاده شد.
یافته ها: برای ایمپلنت هایی با تحلیل استخوان که کمتر از ۵۰ درصد طول ایمپلنت را درگیر ساخته است، ارزیابی میزان تحلیل استخوان به طور دقیق توصیه می شود. در صورتی که این میزان کمتر از ۲ میلی متر باشد، طرح درمان به سمت روش های غیر جراحی خواهد رفت و به گونه ای مشابه با موکوزیت اطراف ایمپلنت درمان می گردد. در صورتی که تحلیل استخوان بیش از ۲ میلی متر باشد، اما کمتر از نصف طول ایمپلنت را درگیر ساخته باشد، کاربرد روش های جراحی توصیه می شود و در صورتی که تحلیل استخوان به بیش از ۵۰ درصد طول ایمپلنت گسترش یابد، اغلب توصیه به خارج نمودن ایمپلنت می شود.
نتیجه گیری: با افزایش قرار دادن ایمپلنت ها به طور سالانه بیماری های اطراف ایمپلنت به صورت یک چالش در آمده اند. درخت درمانی پیشنهادی در این مطالعه یک راهنما برای دندان پزشک خواهد بود تا چگونه با مشکلات ایمپلنت روبه رو شود. مطالعات بیشتری در این زمینه برای تایید پروتکل های پیشنهادی نیاز است.