مقاله درمان عفونت جلدی تجربی حاصل از کاندیدا آلبیکنس در خرگوش بوسیله عصاره اتانولی بره موم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: درمان عفونت جلدی تجربی حاصل از کاندیدا آلبیکنس در خرگوش بوسیله عصاره اتانولی بره موم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدیازیس
مقاله جلدی
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله بره موم
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اونق عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حسامی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: بره موم یک ماده رزینی است که توسط زنبور عسل از بوته های گیاهی، برگ های درختان جمع آوری می شود. در این مطالعه به بررسی اثر درمانی عصاره اتانولی بره موم بر روی عفونت جلدی کاندیدیازیس تجربی در خرگوش پرداخته شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد ۲۴ قطعه خرگوش نر که در آنها کاندیدیازیس جلدی تجربی ایجاد شد، به طور تصادفی به ۶ گروه مساوی شامل؛ کنترل مثبت و منفی و ۴ گروه آزمون تقسیم شدند. گروه های چهارگانه آزمون به ترتیب؛ ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی بره موم و گروه کنترل مثبت درمان استاندارد نیستاتین و گروه کنترل منفی سرم فیزیولوژی را به مدت ۲۰ روز و روزی ۲ بار به صورت موضعی دریافت نمودند.
یافته ها: نتایج نشان دادند که دوز ۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره اتانولی بره موم کاندیدیازیس جلدی تجربی را در مدت ۳ روز درمان کرد. علایم کاندیدیازیس جلدی در گروه نیستاتین بعد از ۵ روز التیام یافت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه دوز ۱۰۰۰ mg/ml از عصاره اتانولی بره موم می تواند عفونت را در مدت زمان کوتاه تری نسبت به نیستاتین درمان کند. بره موم یک جایگزین مناسب برای داروهای شیمیایی علیه قارچ های مقاوم به دارو از جمله کاندیدا آلبیکنس است.