مقاله درمان شکستگی اسکافوئید با رویکرد خلفی محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹۸ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: درمان شکستگی اسکافوئید با رویکرد خلفی محدود
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی اسکافوئید
مقاله رویکرد خلفی محدود
مقاله فیکساسیون اسکافوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوکلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ساتلقی حاجی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درمان شکستگی اسکافوئید به خاطر شکل و موقعیت آناتومیک خاص، جریان خون و عملکرد آن بسیار مورد بحث است. در سال های اخیر روش های درمانی متعددی ابداع و به کار گرفته شده که با نتایج متفاوتی همراه بوده است. این مطالعه به منظور تعیین نتایج کوتاه مدت درمان شکستگی اسکافوئید با رویکرد خلفی محدود انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۱۴ بیمار مرد با شکستگی اسکافوئید در مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان تحت درمان جراحی به روش رویکرد خلفی محدود قرار گرفتند. بیماران به مدت ۱۲ هفته پیگیری شدند و بروز عوارض عفونت، شکستن پیچ، برجستگی سر پیچ و تخریب مفصلی بیماران ارزیابی گردید.
یافته ها: ۶۴ درصد شکستگی اسکافوئید در قسمت کمر استخوان بود. شکستگی ها با میانگین زمانی ۱۰٫۵ هفته جوش خورده بود. ۶۴ درصد بیماران بعد از ۱۲ هفته به سرکار برگشتند. در هیچ یک از بیماران عفونت، شکستن پیچ و تخریب مفصل دیده نشد. دو مورد دیر جوش خوردن (بیش از ۱۲ هفته) مشاهده شد. در دو مورد برجستگی سرپیچ در مفصل اسکافوتراپزیال وجود داشت که البته بیماران شکایتی نداشتند و حرکات دست آنها هم مشکلی نداشت. دو مورد شکستگی پین راهنما در حین عمل رخ داد که مشکلی در فیکساسیون ایجاد ننمود.
نتیجه گیری: روش رویکرد خلفی محدود در درمان شکستگی های اسکافوئید روشی راحت و سریع با صدمه بدنی کمتر و عوارض کم است و احتمال جوش خوردن بیشتر است. با وجود کوتاه بودن مدت مطالعه و پیگیری بیماران، این روش در درمان شکستگی های اسکافوئید پیشنهاد می شود.