سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید نصیری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
امرله ابراهیمی – دکتری روانشناسی بالینی
مصطفی عرب – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

اختلال تبدیلی Conversion شامل علایم یا نقائصی موثربرکارکردهای حسی یا حرکتی ارادی است و وجود یک اختلال طبی دیگر را ذهن متبادر می کند اما ناشی ازعوامل روانشناختی به نظر می رسد زیرا بدنبال تعارضات یا عوامل استرس زا بروز کرده است براساس سبب شناسی اختلال عوامل روانکاوی یادگیری و زیستی مطرح شده است انواع کوتاه مدت و مستقیم رواندرمانی نیز دردرمان اختلال تبدیلی مورد استفاده قرارگرفته است دراین مقاله یک مورد کودک مبتلا به نزدیک بینی تبدیلی با رویکرد درمانی شناختی تحلیلی مورد مطالعه و مداخله درمانی قرارگرفت نتایج بدست آمده تاثیر معنی دار درمان تحلیلی شناختی Cat را درمورد ازمودنی مورد مطالعه نشان داد.