مقاله درمان دندانهای پوسیده عمیق با احتمال اکسپوژر پالپ به روش Stepwise Excavation بدون ورود مجدد با سه لاینر مختلف: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: درمان دندانهای پوسیده عمیق با احتمال اکسپوژر پالپ به روش Stepwise Excavation بدون ورود مجدد با سه لاینر مختلف: گزارش مورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استپوایزاکسکویشن
مقاله لاینر
مقاله کلسیم هیدروکساید
مقاله ام تی ای (مینرال تری اکساید اگرگیت)
مقاله سمان سم
مقاله اکسپوژر پالپ
مقاله برداشت پوسیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی یزدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی یزدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پوسیدگی های عمیق معمولا دندانپزشکان را با مشکل ترمیم این گونه دندانها بدون بروز اکسپوژر پالپ روبرو می کند که جهت جلوگیری از اکسپوژر و نیاز به درمان ریشه، معمولا پالپ کپینگ غیرمستقیم صورت می گیرد. روش محافظه کارانه برداشت مرحله ای پوسیدگی (SE) می تواند ضمن کاهش خطر بروز اکسپوژر و حفظ حیات دندان از نیاز به درمان ریشه ممانعت کند. آگاهی از این روش درمانی در جامعه ایران که با میزان پوسیدگی بالایی روبروست می تواند بسیار سودمند و جامعه نگر باشد.
معرفی مورد: بیماری ۲۳ ساله با سه دندان دارای پوسیدگی عمیق مراجعه کرد. علائم دندانها در پاسخ به تست های حرارتی و دق طبیعی بود. به دلیل احتمال بروز اکسپوژر پالپ دندان در صورت برداشت کامل پوسیدگی به روش معمول، روش SE برای برداشت پوسیدگیها به کار رفت. از سه سمان مختلف (کلسیم هیدروکساید،MTA  و CEM cement) برای پوشاندن پوسیدگی باقیمانده استفاده شد. حفرات با گلاس آینومر نوع ترمیمی دندانهای خلفی (USA، GC، Fuji 9) ترمیم شدند. دندانهای درمان شده در ماه اول به صورت هفتگی و پس از آن هر شش ماه تا سی ماه از نظر علائم کلینیکی و رادیوگرافیک بررسی شدند. پیگیری سی ماهه هیچ گونه، حساسیت به سرما، دق، درد خودبه خود شبانه، علائم پالپیت غیرقابل برگشت و یا نیاز به درمان ریشه را نشان نداد که می تواند نشانگر موفقیت درمان باشد.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این گزارش می توان از برتریهای روش Stepwise excavation نسبت به برداشت کامل پوسیدگی در مواردی که پوسیدگی عمیق بدون علامت پالپی غیرقابل برگشت وجود دارد، به ویژه در بیماران با ریسک بالای پوسیدگی و شرایط اقتصادی پایین بهره برد ولی همچنان نیاز به پیگیری روش یک مرحله ای در طولانی مدت و توجه به علائم کلینیکی و رادیوگرافی وجود دارد.