مقاله درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIb و III سیمون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۹۵ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIb و III سیمون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف پوست پری ارئولار
مقاله ژنیکوماستی
مقاله لیپوساکشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بیرقی طوسی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ژنیکوماستی یک پرولیفراسیون بافت غددی در پستان مردان است که در ۴۰-۵۶% دیده می شود. در این مطالعه تعداد ۱۵ بیمار مرد مبتلا به ژنیکوماستی (۳۰پستان) را که در گرید IIb وIII سیمون (Simons) قرار داشتند، با روش ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی مانده (pull trough) و حذف پوست به صورت Circumareolar تحت درمان جراحی قرار گرفتند.
روش کار: این مطالعه به صورت آینده گر بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ۱۵ بیمار مبتلا به ژنیکوماستی صورت گرفته و اطلاعات بیماران شامل گرید بیماری، نوع عمل و نتایج آن بررسی گردید و با استفاده از نرم افزر SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: متوسط سن بیماران ۲۲ سال بود. از ۸ بیماری که نیاز به حذف بافت باقی مانده پس از لیپوساکشن داشت متوسط ۲۰ گرم بافت خارج گردید از این بیماران تعداد ۶ بیمار در گرید IIb و تعداد ۲ بیمار در گریدIII سیمون قرار داشتند در ۷ بیمار پس از لیپو ساکشن در لمس بافت غده ای لمس نشد و نیازی به برش جهت خارج نمودن پیدا نکرد از این بیماران تعداد ۴ بیمار در گرید IIb و تعداد ۳بیمار در گرید III سیمون قرار داشتند.
نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به ژنیکو ماستی که نیاز به مداخله جراحی پیدا می کنند و در گرید ۱ و ۲ قرار دارند لیپو ساکشن با یا بدون استفاده از حذف بافت باقی مانده پیشنهاد می شود و در مواردی که بیماران دارای گرید ۳ سیمون هستند از تکنیک ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی مانده، حذف پوست به صورت پری ارئولار توصیه می شود.